TRIỂN KHAI

QRCODE PAY API

Đăng ký để tư vấn

Tư vấn triển khai kết nối thanh toán trực tuyến QRCODEPAY

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

Trao đổi lấy nhu cầu và tư vấn

1

Bước 1

Gặp trao đổi tư vấn thanh toán QRCODE

2

Bước 2

Ký kết hợp đồng cung cấp giải pháp

3

Bước 3

Thanh toán theo giao dịch phát sinh

Gửi đi

tư vấn 24/24

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

Đăng ký để tư vấn