0982 441 446

NGANHANGONLINE.COM.VN

Ý TƯỞNG NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI

Liên hệ

* Tôi gởi tài khoản Online hàng tháng, nhưng lãi tôi add được cho người khác thụ hưởng.
* App mobile banking không phải bấm là trở thành một chat bot để dẫn dắt và gợi ý đến khách hàng khi giao dịch (bằng gợi ý, bằng combo box,...)
* Khi các app thanh toán thì tạo luôn mã qrcode để in bill cho KH quẹt, xác nhận bằng pass trước khi thanh toán hoặc vân tay/khuôn mặt.

để lại thông tin

ĐĂNG KÝ 

để được tư vấn miễn phí

Hoặc gọi tới Hotline
1900 XXXX XX

Trang chủ

Quyền lợi

Gói sản phẩm